“ገ” እናበሉኻዶ ትጋገ: ዘፃወድክምዋ ነታጒ ፋሕ ቅድሚ ምባላ ፍትሕዋ

ዓላማ ናይዚ ፅሑፍ፥

እናተንከባለለ ዝመፀ፤ ውዒሉ ካብ ምሕዳሩ ዝተልዓለ ድማ ስር ዝሰደደ ርኡይ ጉድለታት/ድኽመታት መራሕቲ “ህወሓት” ንምጥቋም ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መራሕቲ “ህወሓት” ዝርከብ ህልው ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላሕ ዝተዳለወ ፅሑፍ ‘ዩ።

ወሰን ናይዚ ፅሑፍ፥

እዚ ፅሑፍ ኣብ ዙሪያ መሪሕነት መራሕቲ “ህወሓትን” ህልው ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ዘጠንጥን/ዝተሓፅረ ፅሑፍ ‘ዩ። ዝቐርቡ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣብቲ ዝቐረበበ ፅሁፍ መሰረት ዝገበሩ ‘ዩም።

መንነት ናይዚ ፅሑፍ መዳለዊ፥

መዳለዊ ናይዚ ፅሑፍ ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድባት ኣባል፣ ደጋፊ ወይ ድማ ተቓዋሚ ኣይኮነን። መልዓሊ ሓሳቡ ‘ውን እንተኾነ ከም ሓደ ዜጋ ሓሳቡ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ መሰረት ብምግባር ዘሰናደዎ ውልቃዊ ርኢቶ/ፅሑፍ ‘ዩ። ብተወሳኺ፥ መዳላዊ ናይዚ ፅሑፍ ግልፂ ብዝኾነ ቋንቋ ካብ ዘስፈሮ ሓሳብ ወፂኢ ዝኮነ ይኹን ስውር ዓላማ/ተልዕኾ የብሉን። Read pdf %e1%8b%98%e1%8d%83%e1%8b%88%e1%8b%b5%e1%8a%ad%e1%88%9d%e1%8b%8b-%e1%8a%90%e1%89%b3%e1%8c%92-%e1%8d%8b%e1%88%95-%e1%89%85%e1%8b%b5%e1%88%9a-%e1%88%9d%e1%89%a3%e1%88%8b-%e1%8d%8d%e1%89%b5%e1%88%95

Advertisements